top of page

Algemene voorwaarden

Bent u een zakelijke klant? Dan gelden er andere voorwaarden, klik hieronder voor de B2B Algemene voorwaarden.

1. Defenitie

 

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende voorwaarden de betekenis zoals hieronder uiteengezet:

Algemene voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden.
Bestelling: de bestelling van Producten via de Website.
Orderbevestiging: de e-mail die door DF-Horsewear naar u is verzonden met de acceptatie van uw bestelling op het moment dat de producten worden verzonden.
Contract: het contract voor de aankoop van producten tussen u en DF-Horsewear.
U / Uw: de klant die een contract aangaat via de website.

De handelsnaam DF-Horsewear is eigendom van DF-Products
Website: de website www.df-horsewear.nl is eigendom van DF-Horsewear
Producten: de producten die DF-Horsewear verkoopt via de Website.

2. Algemeen

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing wanneer u Producten koopt via de Website en deze Producten worden geleverd. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig voordat u een bestelling plaatst. Door te bevestigen dat u deze Algemene voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd wanneer u een bestelling plaatst via de Website, bevestigt u uw onvoorwaardelijke acceptatie van deze Algemene voorwaarden.


Deze algemene voorwaarden vormen samen met de bestelling en de orderbevestiging het contract tussen u en DF-Horsewear voor de levering van producten. Wijzigingen in het contract zijn alleen geldig als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen (dit kan ook per e-mail zijn).
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is beschikbaar op de website.
Als u vragen heeft over deze Algemene voorwaarden, de Producten of uw Bestelling, neem dan contact met ons op via het Contactformulier op de Website of per e-mail naar Info@df-products.nl.

3. Product informatie

 

DF-Horsewear doet redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie over Producten op de Website volledig juist is. DF-Horsewear biedt echter geen garantie of garantie dat er geen fouten in de beschrijving en / of prijzen van de Producten zijn. Op geen enkel materiaal op de website kan worden vertrouwd als verklaring of verklaring met betrekking tot producten.

DF-Horsewear doet redelijke inspanningen om de eigenschappen van producten, inclusief de toepasselijke kleuren, nauwkeurig weer te geven. Omdat de werkelijke kleur die u ziet, afhankelijk kan zijn van uw computersysteem en instellingen en de producten van DF-Horsewear handgemaakt zijn, kan DF-Horsewear niet garanderen dat het geleverde product volledig overeenkomt met het product dat op de website wordt weergegeven.

DF-Horsewear behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie over producten (inclusief informatie over prijzen, beschrijving en beschikbaarheid) die op de website wordt weergegeven te wijzigen. Wijzigingen in prijs, beschikbaarheid of beschrijving van Producten hebben echter geen invloed op reeds ingediende en geaccepteerde Bestellingen.

Het voorgaande heeft geen invloed op uw wettelijke rechten met betrekking tot verkeerd beschreven Producten.

 

4. Bestelling plaatsen

 

Door een Bestelling op de Website te plaatsen, bevestigt u dat u wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan en dat de informatie die u verstrekt wanneer u een Bestelling plaatst waar, nauwkeurig, actueel en volledig is.

Om een ​​bestelling te plaatsen, selecteert u de producten op de website, plaatst u de producten in de winkelwagen en betaalt u voor de producten. DF-Horsewear kan geen bestellingen accepteren die op een andere manier zijn geplaatst dan hierboven beschreven.

Door een bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod om de door u geselecteerde producten te kopen. Bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en acceptatie door DF-Horsewear. DF-Horsewear kunnen op elk moment en naar eigen goeddunken weigeren uw bestelling te accepteren, inclusief maar niet beperkt tot de gevallen waarin:
- U heeft onjuiste informatie verstrekt;
- De website bevat een fout met betrekking tot de producten die u hebt besteld (bijvoorbeeld een fout met betrekking tot de prijs of beschrijving van de producten);
- De producten die u hebt besteld, zijn niet langer beschikbaar via de website;
- DF-Horsewear vermoedt dat u jonger bent dan 18 jaar.

 DF-Horsewear is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor het terugtrekken van Producten van de Website, het verwijderen of bewerken van materialen of inhoud op de Website, het weigeren om een ​​Bestelling te verwerken of het opschorten van een transactie nadat deze is afgehandeld.

Als DF-Horsewear uw bestelling niet kan accepteren of verwerken, neemt DF-Horsewear zo snel mogelijk contact met u op via e-mail. Als DF-Horsewear uw bestelling niet kan accepteren of verwerken omdat de producten niet langer beschikbaar zijn, of vanwege een fout in de prijs en/of andere informatie over de producten waarvoor de bestelling is geplaatst, zal DF-Horsewear u hiervan op de hoogte stellen via een e-mail. In dat geval annuleert DF-Horsewear de bestelling van die producten en wordt het bedrag dat u voor die producten hebt betaald terugbetaald.

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een automatische e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling. Deze e-mail bevat de relevante details van uw bestelling. Deze e-mail betekent nog geen acceptatie van de bestelling. De bestelling wordt geaccepteerd en het contract wordt alleen gesloten wanneer DF-Horsewear de producten verzendt. Op dat moment ontvangt u een orderbevestiging met de melding dat de bestelde producten zijn verzonden.

Bestellingen kunnen op elk moment door u worden geannuleerd voordat ze door DF-Horsewear worden geaccepteerd. Als u uw bestelling wilt annuleren, neemt u contact met ons op via het contactformulier op de website of per e-mail naar Info@df-products.nl, onder vermelding van het bestelnummer. In geval van annulering, betalen DF-Horsewear de kosten terug van de producten die zijn opgenomen in de geannuleerde bestelling.

DF-Horsewear accepteren geen annuleringen op een andere manier dan hierboven vermeld. Zodra uw bestelling is geaccepteerd, kunt u uw herroepingsrecht alleen uitoefenen volgens de procedure van artikel 9 in deze Algemene voorwaarden.

5. Onbeschikbare producten

 

DF-Horsewear doet redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie over producten die op de website wordt weergegeven altijd correct is. Wanneer u een bestelling plaatst, zijn bepaalde producten helaas niet op voorraad.

Als DF-Horsewear u niet in staat is om de bestelde producten binnen 14 dagen na de datum van uw bestelling te leveren, zal DF-Horsewear de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren en u de betaling voor de producten in de geannuleerde bestelling terugbetalen.

Uw wettelijke rechten met betrekking tot de levering van defecte producten blijven onaangetast.

6. Prijzen

 

De prijzen van de producten worden aangegeven op de website en worden bevestigd in de automatische e-mail die u ontvangt zodra u uw bestelling hebt geplaatst. Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.

Bezorgkosten kunnen van toepassing zijn op de Bestelling zoals aangegeven op de Website op het moment dat u uw Bestelling indient. Bezorgkosten zijn afhankelijk van de bestelling en de plaats.

7. Betaling

 

DF-Horsewear accepteert betalingen via creditcard / betaalpas en iDeal.

Als u met creditcard of bankpas betaalt, moet u uw kaartgegevens opgeven wanneer u uw bestelling plaatst. Uw creditcard of betaalpas wordt gedebiteerd voor de totale waarde van uw bestelling op het moment dat uw bestelling door u wordt geplaatst. DF-Horsewear zal uw bestelling niet accepteren of de producten aan u leveren totdat uw creditcard- of betaalpasuitgever de betaling van de bestelde producten heeft geautoriseerd. In geval de uitgever weigert de betaling te autoriseren, is DF-Horsewear niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering van de Producten.

8. Bezorging

 

Bestelling van producten via de website kan worden geleverd in Nederland, België en Duitsland.

Levering geschiedt door DPD. De plaats van levering is het afleveradres dat u in de bestelling hebt opgegeven.

DF-Horsewear levert redelijke inspanningen om de Producten te leveren binnen de op de Website aangegeven levertijd, maar DF-Horsewear kan deze levertijd niet garanderen. DF-Horsewear is niet aansprakelijk voor verlies of schade die u lijdt door vertragingen bij de levering.

Het eigendomsrecht en het risico van verlies van de Producten gaan op u over bij aflevering.

DF-Horsewear zal de Producten naar u verzenden op het afleveradres dat staat vermeld op uw Orderbevestiging. Documenten worden echter alleen per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van de bestelling

9. Terugstorting

 

Als u de bestelde producten hebt ontvangen en niet tevreden bent met een van hen of van gedachten bent veranderd over het kopen ervan na ontvangst van de orderbevestiging, kunt u uw herroepingsrecht zonder boete en zonder opgaaf van reden uitoefenen en een terugbetaling aanvragen binnen 14 ( veertien) kalenderdagen na levering van de Producten, op voorwaarde dat u de Producten terugstuurt naar DF-Horsewear volgens de procedure die wordt vermeld in paragraaf 11. Houd er rekening mee dat zolang de Producten in uw bezit blijven, u verplicht bent ervoor te zorgen dat de Producten veilig bewaard en in goede staat.

Uw betaling wordt zo snel mogelijk en uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de geretourneerde producten door DF-Horsewear terugbetaald.

10. Garantie

 

DF-Horsewear bied een half jaar garantie op de producten. In het geval dat een Product defect is, kunt u uw recht op garantie uitoefenen door ons per e-mail op de hoogte te stellen en het defecte Product terug te sturen naar DF-Horsewear volgens de procedure aangegeven in paragraaf 11. Als DF-Horsewear vaststeld dat het Product inderdaad defect is , wordt het defecte product gerepareerd of vervangen.

11. Retour/

Wisselen

Alleen ongebruikte producten kunnen worden geretourneerd of geruild, met uitzondering van defecte garantieproducten in artikel 10 van de algemene voorwaarden. De verzendkosten van de retour zijn voor de rekening van DF-Horsewear. De verzendkosten van DF-Horsewear naar de klant worden betaald door DF-Horsewear.

Om Producten te retourneren, stuur een e-mail naar info@df-products.nl met vermelding van het Bestelnummer en stuur het bestelde Product/producten terug naar ons doormiddel van de retourlabel die u per mail terug krijgt. Vermeld uw gegevens in een korte brief bij de retourzending. Binnen 10 dagen na ontvangst wordt het bedrag van de betaalde producten terugbetaald indien deze aan de retourvolwaarden voldoen.

Om producten te ruilen, stuur een e-mail naar info@df-products.nl onder vermelding van het bestelnummer en stuur de bestelde producten terug naar ons adres. Vermeld uw gegevens in een korte brief bij het uitgewisselde product. Dezelfde procedure is van toepassing op de garantieproducten in artikel 10.

Het retouradres van DF-Horsewear is:
DF-Horsewear
Bosscheweg 10
5275HB Den Dungen
Nederland

12. Aansprakelijkheid

 

De producten zijn uitsluitend gemaakt om te gebruiken tijdens het paardrijden en voor sport doeleinden. De producten zijn niet gemaakt voor enig ander gebruik of welk doel dan ook. De producten bevatten kleine stukjes en beetjes die verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken en zijn daarom niet geschikt voor kinderen jonger dan vier (4). DF-Horsewear is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het (oneigenlijke) gebruik van de Producten, inclusief maar niet beperkt tot schade door lichamelijk letsel.

DF-Horsewear is, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid, op geen enkele manier aansprakelijk voor schade als gevolg van onnauwkeurigheid en / of onvolledigheid en / of onrechtmatigheid van de inhoud van de Website, het (onjuiste) gebruik van de Website en de verstrekken van onnauwkeurige gegevens.

Schade die naar uw mening te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van DF-Horsewear, moet zo snel mogelijk na het ontstaan ​​van de schade schriftelijk aan DF-Horsewear worden gemeld. Schade die niet zo snel mogelijk aan DF-Horsewear wordt gemeld, kan niet worden vergoed, tenzij u overtuigend kunt beweren dat u redelijkerwijs niet in staat was de schade eerder te melden.

Indien ondanks de bepalingen in deze paragraaf op enig moment een aansprakelijkheid van DF-Horsewear ontstaat, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van het factuurbedrag dat door DF-Horsewear in rekening wordt gebracht.

Elke aanspraak op schadevergoeding vervalt een jaar na het evenement dat de schade heeft veroorzaakt.

Niets in deze algemene voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten als consument en uw garantierechten.

13. Klachten

Mocht u een klacht of andere opmerking hebben, neem dan zo snel mogelijk contact op met DF-Horsewear via e-mail naar Info@df-products.nl. DF-Horsewear beantwoorden eventuele klachten van klanten zo snel mogelijk en binnen maximaal 5 werkdagen.

14. Gebruik van personlijke informatie

Door uw bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat DF-Horsewear de gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt die u hebt verstrekt tijdens het plaatsen van de bestelling op de website, voor het bestelproces.

15. Intellectuele eigendoms-rechten

Het handelsmerk van DF-Horsewear en alle handelsmerken, of ze nu figuratief zijn of niet, en alle andere merken, illustraties, afbeeldingen en logo's die op de producten, accessoires of verpakkingen staan, al dan niet geregistreerd, zijn en blijven het exclusieve eigendom van DF-Products. Het is ten strengste verboden om handelsmerken waarnaar wordt verwezen, afbeeldingen, afbeeldingen en logo's te reproduceren, volledig, gedeeltelijk of aangepast, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DF-Horsewear, op welke manier dan ook. Overtreding van dit verbod kan worden vervolgd.

16. Omstandigheden buiten de controle van DF-Horsewear

DF-Horsewear levert redelijke inspanningen om aan zijn verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden te voldoen. DF-Horsewear kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of niet-uitvoering als een dergelijke vertraging of mislukking wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten haar redelijke controle, waaronder, zonder beperking, natuurrampen, explosies, overstromingen, brand of ongevallen, oorlog of burgerlijke onrust , staking, industriële actie of onderbrekingen van het werk, enige vorm van overheidsingrijpen, een handelen of nalaten van een derde, het falen van zijn leverancier (s), het niet door u verstrekken van ons een correct afleveradres of ons op de hoogte brengen van een adreswijziging, of een verzuim door u om de betaling te beïnvloeden.

DF-Horsewear zal u zo snel mogelijk na het optreden van een dergelijke onvoorziene gebeurtenis op de hoogte brengen en zal zijn verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk nakomen.

17. Weder-verkoop van producten

De producten worden alleen verspreid via de website van DF-Horsewear. U mag uzelf niet verkeerd voorstellen als geautoriseerde wederverkopers of als gekwalificeerd om de Producten door te verkopen. DF-Horsewear behoudt zich het recht voor om de acceptatie van uw bestelling te weigeren als het vermoedt dat u van plan bent zijn producten door te verkopen.

18. Slot-bepalingen

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake de internationale verkoop van producten.


In het geval dat een van de partijen nalaat een voorwaarde van deze Algemene voorwaarden af ​​te dwingen, houdt dit geen afstand van een dergelijke voorwaarde in en heeft dit op geen enkele manier invloed op het recht om deze termijn later af te dwingen.

bottom of page